Ceny tlmočníka Ceny tlmočníka

Ceny tlmočníka Ceny tlmočníkov je možné citovať tu

Čo chceme pre simultánne tlmočenie
Chceme simultánne tlmočenie
Popíšte typ akcie, na ktorú hľadáte simultánneho tlmočníka.
Na požiadanie uveďte, prosím, nižšie, koľko bude celkom na podujatí a pre koľkých ľudí by ste sa chceli uchádzať.
Napíšte niekoľko riadkov, ktoré vám pomôžu s predložením vašej technickej ponuky. Napríklad, koľko ich bude celkovo, koľko z nich požiadame o tlmočnícke vybavenie atď.

Od čoho závisia poplatky za tlmočenie?

Ceny simultánneho tlmočenia závisia vo veľkej miere od charakteru udalosti a presne toho, čo a ako chceme tlmočiť. Nezabúdajme, že simultánne tlmočenie je tiež službou, ktorá do značnej miery určuje kvalitu nášho podujatia. Preto by sme mohli povedať, že ceny simultánnych tlmočení sú v súlade s cenami akcií. Prečo to hovoríme? Pretože pretože ak napríklad na našom podujatí sedí 200 ľudí, ktorí počúvajú simultánne tlmočenie, náklady na podujatie sa okamžite rozdelia na 200.

Celkovo môžeme povedať, že ceny simultánnych tlmočníkov sa môžu zvýšiť až zo 70 HUF na niekoľko stoviek tisíc forintov. Tiež môže byť potrebné, aby cestovali alebo boli ubytovaní tlmočníci.

Aký jazyk simultánny tlmočník k dispozícii?

V ktorých jazykoch môžeme simultánne tlmočiť alebo vykonávať konzekutívne tlmočenie? Radšej by sme problém vrátili k našim zákazníkom, pretože zatiaľ nedošlo k žiadnej udalosti, ktorú by sme nemohli vyriešiť.

Keď sme požiadaní o preklad prednášky, diskusie za sebou alebo so simultánnym tlmočením, môže vzniknúť veľa jazykových dvojíc. Vďaka našim medzinárodným prepojeniam môžeme ponúknuť tlmočníkov pre akýkoľvek cudzí jazyk. Očividne od toho môžu závisieť aj poplatky za tlmočenie.

Ako to môžeme vyriešiť? Pokiaľ nie je uvedené inak, pricestujeme na stránku pre simultánnych tlmočníkov. Očividne vzniká otázka, koľko potom budú stáť náklady na simultánne tlmočenie?

V takejto situácii dávame našim klientom vopred ponuku, ktorá zahŕňa cestu, ubytovanie alebo čokoľvek, čo musí tlmočník urobiť, aby náš simultánny tlmočník mohol odpočívať a byť pripravený vykonávať svoju prácu.

Online tlmočenie

V poslednej dobe sa čoraz častejšie stretávame s pojmom online tlmočenie. Čo to znamená a ako to implementovať.

Naša spoločnosť sa v poslednom čase stretáva s čoraz častejšími požiadavkami, že tlmočník nemôže alebo sa len neodporúča prísť na miesto činu.

Existuje mnoho rozhraní, kde môžeme vyriešiť online tlmočenie. Na to však musíme najskôr poznať potreby udalosti a servisnej platformy. Veľmi pomôže, keď vám niekto povie ako, predstaví si priebeh akcie.

Online tlmočenie nie je niečo, čo sa nedá robiť. Zistite čo a my vám dáme cenu za vašu akciu.