Manažér prezentácie

Centrum riadenia prezentácií

Strediská na správu prezentácií (príjem príjemcov) ponúkajú prezentujúcim príležitosť nahrať svoj prezentačný materiál na server pred alebo počas podujatia. Naši kolegovia ich kontrolujú a systematizujú a naznačujú možné problémy. Systém uľahčuje správu prednáškových sál a prezentácie je možné ľahko sledovať vo vnútri aj mimo haly. Centrum riadenia prezentácií sa odporúča od menších sympózií po najväčšie kongresy, kde protokol vyžaduje najväčšiu poriadok.

Naše bezplatné webové rozhranie je k dispozícii každému.

Náš server dostáva prezentácie z akéhokoľvek miesta na svete 24 hodín denne. Vďaka tomu môžu rečníci odovzdať svoj materiál niekoľko týždňov pred udalosťou, ktorú kontrolujú naši kolegovia. Ak sa zistia nejaké chyby, určite sa spojte s účinkujúcimi, aby všetko mohlo v prípade akcie prebiehať hladko.

Manažér prezentácie
Stanica na správu prezentácií a prístupovú stanicu